BİZ AKADEMİ

Sayın Velimiz,

BİZ Anadolu Lisesi eğitim sistemimizde öğrencilerimizin başarıya ulaşmalarını sağlayacak bilimsel yöntemlerimiz, öğretme/öğrenme deneyimlerimiz ve başarıyla uyguladığımız müfredatımız var. Okulumuzun ekosistemi içerisinde sürekli yenilikler katarak gelişme/geliştirme ilkemiz doğrultusunda 2 Aralık 2019 haftasında “yaratıcı okuma/inceleme/araştırma/yazma/sunum” çalışmalarımızı başlatıyoruz; buna kısaca “okuma atölyesi” diyeceğiz. Amacımız öğrencilerimizin zihinlerinde farklılıklar yaratacak öğrenme fırsatları oluşturarak onların idrak, odaklanma, hafıza, dikkat, muhakeme, bilgiyi düzenleme ve transfer edebilme becerilerini yükseltmek; analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek; detayları analiz edebilmelerini; sebep-sonuç ilişkisi kurabilmelerini; tez-antitez üretebilmelerini ve sunum becerilerini geliştirerek yetkinleşmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz “okuma atölyesi” çalışmalarını Genel Müdürümüz Sayın Cahit Orhan hocamızın engin kültüründen yararlanarak gerçekleştirecekler. Öğrencilerimizin “okuma atölyesi” çalışmalarına Ernest HEMINGWAY’in “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı kitabıyla gelmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz “okuma atölyesi” çalışmalarına John Steinbeck’in Fareler ve İnsanlar kitabını inceleyerek devam edecekler, daha sonraki kitap listesi duyurulacaktır. Bilginize..

Okul Müdürü
Necla AYAZ