Akademik Matematik

MATEMATİĞİ SEVDİRİYORUZ


 • Öğrencilerimizin, Matematiğin tüm evreni anlamak ve anlamlandırmak için, insan zihninin keşfettiği en önemli araç olduğunun farkına varmalarını sağlamak
 • Matematiğin pratik alanda kullanımını fark ettirmek
 • Bir problemin birden fazla çözüm yollarının olabileceğini göstermek, bu çözüm yollarının bireysel ve grup olarak sorgulanmasını sağlayan aktiviteler düzenlemek
 • Dersin yapısına ve içeriğine uygun olan etkin, geçerli ve güncel öğretim metotları uygulamak
 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarına yönelik akademik çalışmalar hazırlamak
 • Öğrencinin çeşitli olay ve olgularda yer alan sebep sonuç ilişkisini yorumlayabilmesini sağlamak
 • Sözel ifade ile sayısal düşünme becerisini bir arada kullanmayı kazandıran çalışmalar
 • Sayısal (ya da soyut olabilir) düşünme ile dil ilişkisini görmelerini ve yetkin kullanabilmelerini sağlamak
 • Eğitim felsefemize uygun uluslararası programları ve yaklaşımları takip etmek ve en uygun olanları ders hazırlıklarında kullanmak
 • Öğrencinin, Matematiksel kavramları öğrenmesini, bu kavramların birbirleriyle ilişkilerini görmesini ve diğer bilimlerle ilişkisini fark edip, öğrendiklerini transfer edebilmesini sağlamak
 • Matematiksel düşünme süreçlerindeki bireysel akıl yürütme, analiz-sentez yapabilme ve kendi stratejilerini geliştirebilme becerilerini öğrenciye kazandırmak ve onlara bu süreçlere uygun uygulama alanları yaratmak
 • Öğrencinin, Matematiksel süreçlerle ilgilenirken dikkatli, özenli, sabırlı, sorumlu ve istekli olunması gerektiğini keşfetmesini sağlamak