BAHÇEŞEHİR İLKOKULU

Bahçeşehir ilkokulu biz okullarında öğrenciler çok mutlu

Bahçeşehir ilkokulu

Bahçeşehir İlkokulu olarak Erken Çocukluk Eğitimi Programımız tematik yaklaşım odaklıdır. Seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip, ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Tematik öğrenme modeli, çocuklarda, bilimsel ve araştırmacı düşünceyi davranışa dönüştürmekte de önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim – öğretim yılı 6 haftalık 6 periyottan oluşur. Her periyotta bir ana tema ve o tema ile İlişkilendirilmiş bir ünite ve üniteyi destekleyen kazanımlar anasınıfından, 4.sınıfa kadar bir bütün olarak tasarlanmıştır.

Eğitimin merkezinde ise 21. Yüzyıl becerileri yer alır. Bu beceriler: yaratıcılık, iletişim, eleştirel düşünme becerisi, işbirliği yapabilme becerisidir. Belirlenen temalar doğrultusunda ders planlamaları tüm branş öğretmenleri tarafından ortak olarak hazırlanır. Bir periyot boyunca, ilk dört haftada belirlenen tema doğrultusunda çalışmalar sürdürülürken, beşinci hafta tekrar ve tamamlama haftası, altıncı hafta ise değerlendirme haftasıdır. Öğrencilerimizin özdenetim ve öz kaynakları ile problem çözme becerilerini geliştiren sarmal eğitim sistemiz ile
bireysel eğitim gereksinimleri sınıf ortamında desteklenir.

Her bireyin anavatanı çocukluğudur, bahçeşehir ilkokulu olarak hayatımız süresince sürdüreceğimiz özelliklerimizin birçoğunu erken çocukluk döneminde ediniriz, bu edinimler hayatımız boyunca referans noktamız olur ve hayatımızı şekillendirir. Biz eğitim kurumları eğitim planını oluştururken, çocukların öğrenme süreçlerini birçok duyusuna hitap edecek şekilde hazırlar ve öğrendiklerini aktif olarak uygulamasına fırsat verir, böylelikle hayatı boyunca referans olarak alacağı bu bilgiler, yaparak yaşayarak ve anılaştırılarak, kalıcı hale getirilmiş olur.

Bahçeşehir ilkokulu Bizde her çocuk özeldir.

Bizde her çocuk özeldir, daha ilk andan itibaren öğrenciyi tanımaya yönelik çalışmalar yapılır. Bu
çalışmalarda çocukların karakteristik özellikleri, öğrenme yöntemleri, ilgi ve yetenekleri tanınmaya ve
anlamlandırılmaya çalışılır. Psikoloğumuz ve rehber öğretmenimiz eşliğinde, gözleme ve görsel
materyale dayanan bir dizi test uygulanır, bu test sonuçları veliden alınan bilgilerle birleştirilerek,
çocuğun bireysel farklılıkları tanınmış ve anlamlandırılmış olur. Böylece öğrenciler bireysel farklılıkları
ve yetenekleri körelmeden, ilgi ve yeteneğinin olduğu alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar, bu
eğitim anlayışımızın temel sebebi, gelecekte işini seven işinde başarılı ve mutlu bireyler yetişmektir.

Bizde okul öncesi ve ilkokul eğitimi bir bütün olarak ele alınır, öğrencilerin belli becerilerle
tanışmaları için belli bir yaşa gelmesi beklenmez, yaşının özelliklerinde o beceriyle tanışırlar ve bu
edinimleri ilkokul bitene kadar geliştirerek ve sürdürürler. Bu yöntemle, öğrencilerin kendilerini daha
erken yaşta keşfetmeleri, ilgi ve yeteneğinin olduğu alandan kendilerini daha fazla geliştirmeleri
amaçlanmaktadır.

Bizde her çocuk severek öğrenir, oyun çağında ki çocukların, bilgiyi alıp içselleştirmeleri için
enerjilerini doğru alana odaklamaları gerekmektedir, ancak bu şekilde küçücük yüreklerinde ki o
kocaman enerji ortaya çıkmakta, öğrenebilmekte ve öğrendiklerini uygulayabilmektedirler.
Dolayısıyla sınıf ortamında öğretmen kural koyan ve sindiren değil, liderlik yapan, yol gösteren
alternatif sunan, soru soran, düşündüren konumdadır.

Bizde İlkokula hazırlık, okul öncesi eğitimde çocukların, kişisel becerilerini geliştirmenin yanında,
akademik olarak ilkokula hazırlamayı da amaç ediniyoruz. Çocukların güzel yazı yazma becerisi
edinmeleri için, ince motor davranışlarının gelişmiş olması gerekmektedir, beyin beden
koordinasyonunu geliştiren, sanat, spor, müzik alanında hem ders olarak hem de kulüp faaliyeti
olarak etkinliklerimiz bulunmaktadır. İletişim becerilerini geliştirmek amacıyla, ders içeriklerimizi
oluştururken, soru-cevap, drama ve rol yapma, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları, iş birlikçi öğrenme
yöntemlerine sıkça başvuruyoruz.

Sosyal medyadan FacebookTwitterİnstagram hesaplarından bizi takip edin.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.