DİL KAZANIMI

BİZ OKULLARI – DİL KAZANIMI

biz okulları dil kazanımı

Sürece Dayalı Dil Kazanım Metodu
• BİZ’de okul öncesinden başlayarak, ilkokul 4. sınıfın sonuna kadar sürece dayalı (Process Based Language Acqusition Model) dil kazanım modeli uygulanmaktadır.
• Bu modelde dil becerilerinin pekiştirilerek gelişmesi ve dil kazanım sürecinin etkin biçimde değerlendirilmesi önceliklidir.

Sürece Dayalı Dil Kazanım Yolları
• Dilin sınıf ve okul ortamında yaşatılması modelin önemli bir parçası olan yaparak yaşayarak öğrenme yöntemleri, öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve projelerle gerçekleşmektedir.
• Programımız disiplinler arası yaklaşım ile de (Interdisciplinary Approach and CLIL) sınıf öğretmenlerimizin uyguladığı müfredatla paralel ilerlemektedir. Böylece öğrencilerimize hem anadillerinde hem de İngilizce eğitiminde aynı tema ve hedef kazanımlar çerçevesinde sarmal ilerleyen bir beceri geliştirme programı uygulanmaktadır.

Dile Karşı Pozitif Bakış Açısı Geliştirme
• Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘‘içselleştirerek’’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir.
• Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir.

Anaokulu
• ‘‘BİZ’’ de Anaokulu öğrencileri, haftada 15 saat İngilizce dersi görürler. Derslerimiz Smart Cookies online eğitim sistemi ve Engage Literacy programını kapsamaktadır.
• Smart Cookies programı ana dersler ile örtüşen konuları sayesinde öğrencilerimizin dikkatini çeken, eğlenceli etkinliklerden oluşan bir kitap serisi ve online öğrenme platformudur.

Smart Cookies & Engage Literacy
• Engage Literacy programı ise İngilizcede en sık kullanılan ilk 100 sözcüğü tanımayı hedefleyen ve öğrencilerimizin görsel okuma becerilerini geliştiren bir programdır.
• Öğrencilerimiz süreç içerisinde sınıfta okudukları kitapları evlerine de götürerek kazanımlarını aileleri ile de paylaşmaktadırlar.

İlkokul (1-2-3-4)
BİZ İlkokulunda 1. ve 2. sınıfta 15 saat , 3. ve 4. sınıfta ise 13 saat yoğun bir Yabancı Dil Eğitim programı uygulanmaktadır. Programımız:
-Core Lesson
-Engage Literacy
-CLIL( İçerik ve Dilin Entegre Olduğu Öğrenim Modeli)
-Little Bridge
olmak üzere dört ana başlık altında tasarlanmıştır.

CLIL (Content and Language Integrated Lesson)
• CLIL derslerimiz sınıf öğretmenlerimizin uyguladıkları müfredatla paralel ilerleyen çalışmaları içerir.
• Böylece öğrencilerimiz yabancı dili kullanarak farklı konuları öğrenme imkanı bulurlar

Dil Becerileri
• Tüm bu çalışmalarımızın sonucu olarak öğrencilerimiz; dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin tümünü eşit biçimde geliştirerek, ortaokul yaşamlarına akranlarından bir adım önde hazırlanırlar.