BİZ OKULLARI – DİL KAZANIMI

dil ve kazanım bizde çok başka

dil ve kazanım

Sürece Dayalı Dil Kazanım Metodu

 • Dil ve Kazanım ‘‘BİZ’de  okul öncesinden başlayarak, ilkokul 4. sınıfın sonuna kadar sürece dayalı (Process Based Language Acqusition Model) dil kazanım modeli uygulanmaktadır.
 • Bu modelde dil becerilerinin pekiştirilerek gelişmesi ve dil kazanım sürecinin etkin biçimde değerlendirilmesi önceliklidir.

 

Sürece Dayalı Dil Kazanım Yolları

 • Dilin sınıf ve okul ortamında yaşatılması modelin önemli bir parçası olan yaparak yaşayarak  öğrenme yöntemleri, öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve projelerle gerçekleşmektedir.  
 • Programımız disiplinler arası yaklaşım ile de (Interdisciplinary Approach and CLIL) sınıf öğretmenlerimizin uyguladığı müfredatla paralel ilerlemektedir. Böylece öğrencilerimize hem anadillerinde hem de İngilizce eğitiminde aynı tema ve hedef kazanımlar çerçevesinde sarmal ilerleyen bir beceri geliştirme programı uygulanmaktadır.

 

Dile Karşı Pozitif Bakış Açısı Geliştirme

 • Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘‘içselleştirerek’’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir.
 • Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir.

 

Dil ve Kazanım Anaokulu

 • ‘‘BİZ’’ de Anaokulu öğrencileri, haftada 15 saat İngilizce dersi görürler.  Derslerimiz Smart Cookies online eğitim sistemi ve Engage Literacy programını kapsamaktadır
 • Smart Cookies programı ana dersler ile örtüşen konuları sayesinde öğrencilerimizin dikkatini çeken, eğlenceli etkinliklerden oluşan bir kitap serisi ve online öğrenme platformudur.

 

Smart Cookies & Engage Literacy

 • Engage Literacy programı ise İngilizcede en sık  kullanılan ilk 100 sözcüğü tanımayı hedefleyen ve öğrencilerimizin görsel okuma becerilerini geliştiren bir programdır.
 • Öğrencilerimiz süreç içerisinde sınıfta okudukları kitapları evlerine de götürerek kazanımlarını aileleri ile de  paylaşmaktadırlar

 

Dil ve Kazanım İlkokul (1-2-3-4)

BİZ ilkokulunda  1.  ve 2. sınıfta  15  saat  ,  3. ve    4. sınıfta  ise 13 saat yoğun bir Yabancı Dil Eğitim programı uygulanmaktadır.  Programımız:
-Core Lesson
-Engage Literacy
-CLIL( İçerik ve Dilin Entegre Olduğu Öğrenim Modeli)
-Little Bridge  
olmak üzere dört ana başlık altında  tasarlanmıştır.

 

CLIL (Content and Language Integrated  Lesson)

 • CLIL derslerimiz sınıf öğretmenlerimizin uyguladıkları müfredatla paralel ilerleyen çalışmaları içerir.
 • Böylece öğrencilerimiz yabancı dili kullanarak farklı konuları öğrenme imkanı bulurlar

 

Dil Becerileri

 • Tüm bu çalışmalarımızın sonucu olarak öğrencilerimiz; dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin tümünü eşit biçimde  geliştirerek, ortaokul yaşamlarına akranlarından bir adım önde hazırlanırlar.

Sosyal medyadan FacebookTwitterİnstagram hesaplarından bizi takip edin.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.