Ölçme ve Değerlendirme


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve Değerlendirme Bölümünün amacı, öğrencilerin öğrenme düzeylerini geliştirmek ve desteklemek, öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve yapabildiğini -kendi bireysel gelişim çizgileri göz önünde tutularak- ortaya çıkarmak ve akademik olarak kendilerini tanıyıp geliştirmelerini sağlayarak performanslarını en üst noktaya taşımaktır.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin performansları, öğretim programlarının kazanımları doğrultusunda objektif biçimde ölçülür, anlamakta güçlük çektikleri alanlar belirlenerek zayıf yönleri tespit edilir ve öğretim yılı boyunca öğrencinin gelişme düzeyi izlenir. Böylece öğrenme – öğretme süreçleri yakından izlenerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılır, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayacak farklı öğretim yöntemleri kullanılarak konuların tekrar ele alınması sağlanır. Denemeler sonrası öğrenci sınav sonuç Karneleri anne ve babanın telefonuna uygulama içerisinden gider. Velilerimiz ayrıntılı analiz branş net dağılımını görür. Böylece öğrenci durumu ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur