BİZ’ DE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ

Günümüzde eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, çocukların sosyal, ruhsal ve bedensel gelişimlerini bir adım ileri götürmeyi amaçlar. BİZ Okullar Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin amacı öğrencilerimizin beceri ve yeteneklerini sürekli geliştiren bireyler olarak yetişmelerini sağlayıp, duygusal-sosyal alanlarda da onları desteklemektir. Bu süreç içerisinde gizlilik, güven ve saygı ilkeleri doğrultusunda, öğrencilerimiz sevgi ile koşulsuz olarak dinlenir ve desteklenir; birçok konuda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Çalışmalarımız
• Çocukların okula uyumunun sağlanması
• Öğrencilerin gün içinde her alanda gözlemlenmesi
• Bireysel farklılıkların takibi
• Gelişimsel rehberlik hizmetleri
• Sınıflarda toplu ve düzenli olarak gerçekleştirilen Rehberlik Sınıf
• Etkinlikleri uygulaması
• Dikkat, görsel algı, hafıza, sözel yetenek, yaratıcılık, kavram gelişimi çalışmaları
• Grup oyunları, canlandırma ve iletişime yönelik sohbetlerle sosyal iletişime destek çalışmaları
• Okula hazırlık durumlarını takip amacıyla 6 yaş grubu öğrencilerine yönelik, ilköğretim rehberlik birimi ile birlikte yürütülen “Okula Hazırlık Çalışması”
• Velilere yönelik rehberlik hizmetleri
• Her dönemin başında, yıllık yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu
• Veli bültenlerinin hazırlanması
• Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında bilgi almak isteyen velilerimizin önceden randevu alarak Rehberlik Birimi’yle yaptığı bireysel görüşmeler ve ihtiyaç görüldüğünde Rehberlik Birimi’nin bireysel görüşme için aileyi okula davet etmesi
• Etkin Ebeveyn Seminerleri