STEM-MA

STEM-MA SİSTEMİ NEDİR?

STEM; Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Mathematics (Matematik) – kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır ve kısaca disiplinler arası işbirliği olarak tanımlanır. İlk kez Avrupa’da 1950’ lerde eğitim sisteminin bir parçası olarak uygulanan bu sistem ile uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonu hedeflenir. Matematik ve Fen dersleri öğrencilerin gelişmesinde asla tek başına yeterli değildir. Yapılan araştırmalar sanat eğitiminin çocukların gelişmesinde ve yaratıcılıklarının ortaya çıkmasında en önemli aktör olduğunu göstermiştir.

STEM-MA daki «M» Music (müzik) disiplinini temsil ederken, «A» Art (resim ve sanat) kısaltmasıdır. Eğitim sürecinde beynin sağ yarım küresini de aktif kılan ve geliştirmeye yönelik, sözel olmayan, somut, sezgisel düşünme biçimlerine de yer verilmesi daha yaratıcı bireylerin yetişmesini sağlar. Bir okuldan beklenen yalın bir akademik başarı ve STEM programının içerdiği sadece sayısal bazlı dersler «IQ» teması altına çalışmalar yapılırken BİZ Okulları; Sözel ve sosyal içerikli bütün dersler, sanat ve spor faaliyetleri ile genişletilmiş STEM-MA programı BQ>IQ+EQ temasına atıfta bulunur. STEM-MA ile düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı, üretken «BİZ» ler yetişiyor.