TİM

TİM BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİ

 “Evrenin ortak dili matematiktir.” Galileo

TİM bütünsel eğitim modeli ile öğrencilerimiz eğitim deneyimlerine dil yoluyla farklı bir anlam kazandırmaktadırlar. Türkçe, İngilizce ve Matematik dilleri, simgeler ve çizimlerle birlikte, fikirlerin ifade edilmesinde önemli bir rol oynar. Bu dillerin tümünün, birbirini destekleyici ve tamamlayıcı biçimde etkin kullanımını sağlamak amacıyla haftada üç saat olarak tasarlanmış bir müfredat uygulanmaktadır. TİM adı altında kısalttığımız bu müfredat; Türkçe, İngilizce ve Matematik dillerinin; sayısal veriler ve ifadelerin kullanıldığı, özel olarak kurguladığımız yapılandırmacı bir eğitim modelidir. Böylelikle öğrencilerimiz yeteneklerini, iletişim becerilerini, öngörülerini geliştirerek; kendilerini ve toplumu yönlendirebilecek düzeye ulaşırlar.