VİZYON – MİSYON – DEĞERLER

Biz Okuları vizyon-misyon ve değerler

VİZYON – MİSYON – DEĞERLER

VİZYONUMUZ
Vizyonumuz; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yola çıkarak, insanlığa katkıda bulunan, toplumda lider ve model olacak bireyler yetiştiren örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ
Anaokulundan ilköğretim ve orta öğretim boyunca, ulusal ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde çağın getirdiği değişim ve gelişmelere uygun bir şekilde, Türkçe’nin yanında en az bir yabancı dili etkin düzeyde kullanabilen, çevreye duyarlı, sağlığına önem veren, spor ve güzel sanatlarla ilgili, uluslararası ve kültürler arası kavrayışa sahip, evrensel değerleri özümsemiş, sosyal ve akademik yönden nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.

DEĞERLERİMİZ
Her türlü kaynağımızdan planlı ve verimli yararlanıp yeniliğe açık, girişimci bir anlayışla ifade edilmiş olan her konuda vereceğimiz hizmetimizin için çalışacağız.

Dürüstlükten, tarafsızlıktan ve adalet ilkelerinden şaşmayan, disiplinler ve seviyeler arasında tutarlılığı ve sürekliliği olan bir eğitim, öğretim ve çalışma ortamı yaratacağız.

Çalışmalarımızda paylaşımcılığı, saygı ve yardımlaşmayı esas alarak, işbirliği ve takım çalışmasıyla yaratacağımız dayanışma ortamını çalışanlarımıza olduğu kadar öğrencilerimize de benimseteceğiz

İnsan haklarına saygı: Hiçbir davranışımızda ve eylemimizde insana verdiğimiz değerden, duyduğumuz saygıdan ödün vermeyeceğiz. Öğrenciler ve çalışanlar arasında cinsiyet, dil, din, ırk, kişi, zümre ayırımı yapmayacağız. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uygun davranacağız.

Sevgi: Yaşamımızda sevgiyi özümsemiş, bunu her alanda tutarlı ve özenli bir şekilde koruyan, geliştiren humanist bireyler olacak ve öğrencilerimizin de yaşamlarında bunu benimsemelerini sağlayacağız.